Veranderen: de architecturale benadering

Architectuur is nodig omdat er altijd sprake is van verandering. Dan moet je weten waar je nu staat en waar je naar toe wilt. Veranderen is een vak dat vaak onderschat wordt. Hoe zorg je voor pragmatiek en snelheid, en tegelijk voor betrokkenheid, integraliteit, samenhang en toekomstvastheid? Hoe zorg je voor draagvlak bij medewerkers en management? Hoe zorg je voor het afleren van oude gewoontes en het werken volgens de nieuwe manier? Architectuur is een belangrijk hulpmiddel daarbij.

Het begint met kiezen en prioriteiten stellen (portfoliomanagement). Investeringsbeslissingen moeten mede langs de architectuurinzichten worden genomen zodat het management expliciet weet in hoeverre een investering gaat bijdragen aan het realiseren van de gewenste architectuur en wat de haalbaarheid van de verandering is.

De architectuur beschrijft de gewenste situatie en hoe van de huidige naar de gewenste situatie getransformeerd moet worden. Architecten moeten dit niet alleen kunnen vaststellen, ze moeten het ook kunnen uitdragen. Dit vergt veel van de architecten. Competentie-ontwikkeling is een voortdurend proces waarbij niet alleen aandacht moet zijn voor inhoudelijke kennis, maar ook voor andere vaardigheden: inlevingsvermogen, combineren van conceptueel denken en realiteitszin, adviesvaardigheden en netwerken zijn enkele van de eigenschappen waar een architect over moet beschikken. MEAS leidt interne architecten op, onder andere met training on the job.

De meeste organisatie kunnen niet werken met rigide blauwdrukken. Beter is de architectuur te construeren als een bestemmingsplan op hoofdlijnen en dynamisch de architectuur verder in te vullen. Dit kan zowel vanuit projecten als door verdiepingen op aspecten te doen (beveiliging, integratie, beheer, documentmanagement, …)

Extra knop