Naar een Enterprise Architectuur

Weten waar je staat, waar je naar toe wilt en wat je onderweg kan tegenkomen, daarvoor gebruik je een Enterprise Architectuur. En dat is niet het maken van een dik rapport, maar vooral het verkrijgen van een andere mentaliteit: over de grenzen van je eigen domein kijken, rekening houden met alle mogelijke gevolgen, aansluiten op de bedrijfsstrategie, rekening houden met de beperkingen bij systemen, management, medewerkers, en de organisatie.

De behoefte om onder architectuur te werken is vaak latent aanwezig. Bij veel bedrijfseenheden is de complexiteit van veranderen en het belang van samen-hang met andere eenheden vaak niet erg prominent. Bij de IT-afdeling is dat vaak veel meer het geval omdat daar alle bedrijfsactiviteiten samenkomen op gedeelde netwerken, hardware en software. Applicaties moeten niet alleen technisch maar ook functioneel kunnen samenwerken. Vandaar dat de roep om architectuur vanuit IT vaak het luidst is: zij kunnen al snel niet zonder. Ook om met hun leveranciers efficiënt zaken te kunnen doen.

MEAS kan IT-afdelingen helpen bij de business case voor Enterprise Architectuur: welke inspanningen moeten gedaan worden en wat zijn de opbrengsten. Een goede business case is nodig voor draagvlak vanuit de bedrijfsvoering.

Er is geen kant en klaar recept: iedere organisatie verdient zijn eigen architec-tuur en architectuuraanpak. Daarbij biedt MEAS snelheid door uit te gaan van basale architectuurprincipes waarmee een modellenstrijd wordt vermeden. Begin simpel en realiseer snel voordelen!

 

Extra knop