MEAS visie

MEAS heeft geen standaard methode maar werkt vanuit enkele duidelijke uitgangspunten:

  • Elk vraagstuk is uniek en verdient een op maat gesneden aanpak,
  • Veranderen gaat het best onder architectuur waarbij de bedrijfsdoelstellingen leidend zijn,
  • Architectuur gaat over alle inrichtingsaspecten (organisatie, processen, systemen etc) zoals ze nu zijn en zoals ze moeten worden; samenhangend en toekomstvast,
  • Veranderen gaat gefaseerd, zo mogelijk in kleine stapjes en met geminimaliseerde risico’s,
  • Uiteindelijk gaat het om een betere TCO en hogere kwaliteit.

Aanwezige kennis en ervaring:

  • Architectuurraamwerken als TOGAF, NORA, DYA en het 9-vlaksmodel
  • Projectmanagementstijlen als Prince, PMW, Agile/Scrum, MSP
  • Veranderaanpakken (o.a. Boonstra, Metselaar, Bridges, Homan)
  • Operations Management, Procesmanagement, Risicomanagement
  • Informatiestrategie, Informatiebeveiliging, Integratievraagstukken

Toegepast en geleerd bij onder andere KPN Telecom, Rabobank, ING, The Vision Web, Ministerie van Defensie, Woningcorporaties, VluchtelingenWerk Nederland en softwarehuizen.

Extra knop