IT-management: IT als betrouwbare partner

IT wordt steeds belangrijker

IT wordt steeds belangrijker omdat:

 • er steeds meer werkzaamheden worden geautomatiseerd
 • communicatie steeds meer wordt gedigitaliseerd
 • de toenemende beschikbaarheid van informatie tot meer zelfsturing en andere bedrijfsvoering leidt.

Deze toenemende afhankelijkheid van IT vereist hogere eisen aan de IT-afdeling. Die moet steeds verder professionaliseren. Zonder architectuur kan dat niet! Alleen dan komt er een goed antwoord op (basale) vragen:

 • Hoe krijg je vraag en aanbod rond automatisering, digitalisering en informatisering bij elkaar?
 • Wat kan de IT-afdeling nog zelf, wat kan beter worden uitbesteed?
 • Hoe zorg je voor een goede balans tussen beheer en verandering bij IT?
 • Is de IT niet de duur, wat levert het op?

MEAS kan het IT-management daarbij ondersteunen als een betrouwbare rechterhand.

Principes daarbij zijn:

 • Meedenken vanuit de bedoelingen van de organisatie,
 • Politieke sensitiviteit,
 • Realisme en pragmatiek (kleine stappen eerst),
 • Draagvlak en duurzaamheid,
 • IT-beleid en informatiestrategie,
 • Rationalisatie en harmonisatie van processen en automatiseringsmiddelen.
Extra knop