Begeleiden: Coaching-Masterclasses-lezingen

Het begrip architectuur in de organisatiekunde doorloopt vaak de fasen van:

  • herkennen
  • erkennen
  • bekennen

De verschillende betrokkenen zitten vaak niet in dezelfde fase. Ze interpreteren Enterprise Architectuur op verschillende manieren. Daarom is regelmatige bezinning belangrijk. Over de beelden en ambities bij architectuur en hoe daar pragmatisch mee moet worden omgegaan. Als onafhankelijke partij begeleidt MEAS dit.

Het is altijd zaak om effectief met de doelgroepen te communiceren. Dit begint al in de fase van bewustwording om interesse te wekken. Het gaat door in het verbeteren van het architecturale denkvermogen en bij het werken met de architectuur. Wat extra zuurstof en inspiratie rondom architectuur. Gericht op het hogere management (draagvlak), maar ook voor de geïnteresseerde professionals (vergroten kennis en vaardigheden).

MEAS verzorgt lezingen, masterclasses en praktische coaching over architectuur. Vanuit het idee dat de organisatie het zelf moet gaan doen. Dus coachen met overdracht van kennis en vaardigheden. Maatwerk, want toegesneden op de wensen en mogelijkheden van uw organisatie. Productief, want het moet meteen leiden tot praktische verbeteringen.

 

Extra knop