Onze diensten

Bedrijfsprocessen verbeteren met gebruik van Enterprise Architectuur. Met hart voor de organisatie, onafhankelijk en pragmatisch.
Dat is de missie van MEAS: Management Enterprise Architecture Services.
1

Opzetten en implementeren van Enterprise Architecture

MEAS kan ondersteunen bij het rond krijgen van de business case voor Enterprise Architectuur. Mogelijke opdracht: overtuig het hogere management van de noodzaak voor een architecturale benadering.

2

Veranderen: de architecturale benadering

Als de architectuur er is, moet het een belangrijk veranderinstrument zijn dat op een juiste manier gebruikt moet worden. De organisatie en werkwijze om met een architectuur te werken vergen veel aandacht.

managed-it-service

IT-management: IT als betrouwbare partner

IT wordt steeds belangrijker. Steeds meer werkzaamheden worden geautomatiseerd en communicatie steeds meer gedigitaliseerd. Wat kan de IT-afdeling nog zelf en wat kan beter worden uitbesteed?

3

Begeleiden: Coaching, Lezingen, Master classes

Het is zaak om intensief met de doelgroepen te communiceren. Wat extra zuurstof en inspiratie rondom een architectuur of verandertraject. Gericht op het management, maar ook voor de geïnteresseerde professionals.

MEAS helpt organisaties bij het vaststellen van WAT ze willen bereiken en HOE ze dat kunnen realiseren

 

Belangrijk is dat hierbij het Veranderkundige aspect wordt meegenomen. Zaken als Moeten, Willen en Kunnen. Aandacht voor structuren, cultuur, processen en systemen. De bedrijfsvoering blijft het uitgangspunt: wat wil en kan de organisatie bereiken? Wat moet daarbij gebeuren? Hoe ziet de integrale business case eruit?

De essentie van Enterprise Architectuur is een toereikende integrale beschrijving van waar eenorganisatie naar toe wil en hoe dat te bereiken. Van IST naar Soll. Voor verschillende doelgroepen, zoals bestuurders, directie, management, P&O en IT. Inclusief gebruik van visuele middelen, naast goed doordachte en scherp verwoorde analyses. Denk aan overtuigende rapporten, presentaties en visies op één A4-tje. Communicatie en Architectuur gaan nauwlettend samen. Enterprise Architecture is een instrument om te kunnen sturen naar meer kwaliteit: effectiviteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en continuïteit.

 

Onze visie

MEAS heeft geen 'huismethodiek'. In onze visie verdient elke organisatie zijn eigen aanpak. Zo'n aanpak kan snel samengesteld worden als duidelijke is aan welke regels een aanpak moet voldoen.
  • Grotere veranderingen vereisen een architectuuraanpak

  • Het versterken van de dominantie van de bedrijfsdoelstellingen en de bedrijfsvoering

  • Het bereiken van Business-IT alignment om flexibiliteit en adaptiviteit te vergroten

  • Het identificeren van 'enablers': van organisatieverandertechnieken tot technologie

  • Identificeren van beperkingen voor de ontwerpvrijheid en deze implementeren in een op maat gesneden methode

Extra knop